Izložba

imitacija ratan namještaj može biti podijeljen na...Namještaj može se podijeliti na: plastičnu trstike, alge trstike, papir od ratana namještaj i tako dalje. Ratan namještaj materijali su PE ratan i PVC ratan, PE je od polietilena, PVC je polivinil klorid je polimer polimera. Zajednički vanjski rattan namještaja proizvodi se temelje na PE imitirajući ratan namještaj